Mantaray bot

Kresimir jelusic b9d
Kresimir jelusic b2